„Nový“ Život na kolech, z.s.

S blížícím se jarem bych chtěl po krátké odmlce způsobené reorganizací a znovuzaložením spolku Život na kolech, z.s. pozdravit všechny členy a příznivce našeho spolku.

Úvodem bych chtěl zmínit několik změn týkajících se nového spolku Život na kolech, z.s..

Ač  se  na  první  pohled  může  zdát,  že  se nic nezměnilo, tak opak je pravdou. Po vzájemné dohodě se „starým vedením“ a zakladateli spolku Život na kolech byla činnost původního spolku ke konci roku 2019 ukončena. Bylo dohodnuto, že si pokračovatelé mohou ponechat již zažitý název Život na kolech, z.s, rovněž tak  i již zavedené stránky s historií činnosti spolku. Současně bylo s původním vedením  ujednáno i  finanční vyrovnání a převzetí stávajícího technického vybavení.

Současný spolek Život na kolech, z.s. byl u Krajského soudu v  Brně zaregistrován dne 15.1.2020 pod sp. zn.: L 26553. Bylo mu přiděleno IČ: 08853061. Sídlo spolku je vedeno na adrese Brno, Vavřinecká 655/9, 624 00 Brno.

Ke změnám došlo i ve vedení spolku. Byl ustanoven výkonný výbor spolku, kdy  předsedou a statutárním zástupcem byl zvolen Pavel Blahoudek, místopředsedou Zdeněk Tišnovský a tajemníkem Lucie Boudná.

Po zaregistrování spolku byl u České spořitelny zřízen transparentní účet č.: 5875829359/0800, sloužící pro účely činnosti spolku.

V poslední řadě došlo též k ukončení činnosti některých členů spolku, kdy naopak několik nových kamarádů projevilo zájem se členy spolku stát.  Tito byli stávajícím vedením a členy spolku jednohlasně přijati.

S pozdravem
Pavel Blahoudek

Přidal Pavel Blahoudek dne 27. 02. 2020, 11:02