O nás

Kontaktní informace

european-union.png

Předseda a projektový manager
Pavel Blahoudek

+420 723 689 426

Místopředseda
Zdeněk Tišnovský

 

Tajemník
Lucie Boudná

 


Další informace o spolku

 • Spolek hospodaří a má příjmy především z členských příspěvku, grantů a sponzorských darů, ale i z práce našich přátel a známých, kteří nám při našem úsilí velmi rádi a ochotně pomáhají bez nároku na odměnu.
 • Jsme spolek zřízený na základě ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se sídlem v Brně, zapsaný pod spisovou značkou L 26553 u Krajského soudu v Brně, ale také na základě velkého odhodlání a zápalu pro věc našich členů spolku.


Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Život na kolech, z.s., se sídlem Vavřinecká 655/9, 624 00 Brno, IČ: 08853061

jakožto správce osobních údajů, s odkazem na čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů výše uvedeným spolkem.

Osobní údaje jsou zpracovány v souvislosti s pořádáním cyklistických závodů pro účely:

 • identifikace účastníka v průběhu závodu
 • sdělení výsledků závodu

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro registraci předem a samotný průběh závodu:

 • jméno
 • příjmení
 • rok narození
 • e-mail

Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu, které zpracováváme, pochází od předem či na prezentaci přihlášených závodníků nebo od zákonných zástupců dětí účastnících se závodu (předem či na prezentaci závodníků).

Dovolujeme si Vás upozornit na skutečnost, že z akcí budou pořizovány fotografie nebo audio-vizuální záznamy, které budou určeny pro vlastní potřebu spolku a nebudou předávány třetí straně či sloužit k marketingovým účelům.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů, pokud jsou nesprávné
 • právo na výmaz (být zapomenut), pokud pominul důvod jejich zpracování
 • právo na omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování
 • právo na přenositelnost
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování