Bukorient 2015

Pořadatelé hlásí, že orientační závod dvojic Bukorient 2015 je připraven!

Dne 3.10.2015 od 10.00 hod se v obci Bukovinka uskuteční 1. ročník MTBO dvojic /bodovací cyklistický závod dle turistické mapy/. Prezentace, start a cíl v restauraci Rakovec. Kategorie: muži /MM/, ženy /DD/ a mix /MD/. Délka závodu je 5 hod.

Díky usilí pořadatelů se podařilo včera dokončit všechny potřebné detaily a závod je připraven. Trať byla několikrát projetá a myslím, že všichni se můžete těšit na krásy přírody Moravského krasu, kdy Vás trať zavede na místa, které mnozí z vás určitě neznáte a budete se divit co vše je kousek od vašeho domova. Celá trať je velmi jezdivá, a budete se líbit všem od závodníků až  po hobíky.

Tak ahoj  všichni v sobotu na startu.

Pravidla MTBO dvojic (bodovací cyklistický závod dle turistické mapy)

BUKORIENT se pojede jako MTB orientační bodovací závod dvojic. Jednotlivé kontrolní stanoviště, které budou závodní dvojice s pomocí mapy vyhledávat mají stanovenou bodovou hodnotu. Úkolem závodu je v časovém limitu nasbírat (návštěvou kontrolních stanovišť) co nejvíce bodů a vrátit se zpět na místo START/CÍL. Trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť si závodní dvojice volí samy dle vlastní strategie. V celkovém hodnocení nevyhrává tým který najede nejvíce kilometrů, ale o příčky nejvyšší se poperou pouze ti, kteří s rozvahou a dokonalou strategií dokážou za stanovený čas posbírat nejvíce bodů projetím kontrolních stanovišť.

1) Závodní dvojice musí v časovém limitu 5 hodin:

- NASBÍRAT CO NEJVÍCE BODŮ, které získávají projetím a potvrzením návštěvy Kontrolních Stanovišť (KS)
- VRÁTIT SE ZPĚT DO BODU START/CÍL
-
Za potvrzení návštěvy Kontrolního Stanoviště získává dvojice určený počet bodů.
- Bodové hodnocení jednotlivých KS se liší např. v závislosti na vzdálenosti KS od startu, terénní náročnosti přístupu či orientační složitosti dosažení KS.
- Dosažení KS si závodní dvojice na stanovišti potvrdí razítkem (kleštěmi) do závodního bločku (do příslušné kolonky s názvem bodu)
- Závodní dvojice si volí trať, pořadí návštěv a množství navštívených kontrolních stanovišť sami dle vlastní strategie.
- Překročení časového limitu bude v konečném hodnocení dvojice penalizováno - každá minuta přes limit = 5 bodů penalizace
- V konečném hodnocení a určení umístění je rozhodující celkový počet nasbíraných bodů - v případě shodnosti bodů dvou či více dvojic je pro určení celkového umístění rozhodující čas strávený na trati.

2) Celý závod absolvuje dvojice společně, takže je důležitá spolupráce a vzájemná sehranost. Závod ve dvojici násobí zážitky, krize i radost z úspěchu.
3) Závodníci projíždí trať tak, aby měli vždy svého partnera "na doslech". Na kontrolní stanoviště dojíždí dvojice pohromadě. Na dodržování tohoto pravidla budou dohlížet traťový komisaři.
4) Oba závodníci ve dvojici dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe s minimálním odstupem.
5) Není dovoleno používat jakékoliv pomůcky (kromě povolených kompasů a buzol), které mohou zjednodušovat orientaci a postup dvojice v terénu. Stejně tak není dovoleno využívat při postupu terénem jakoukoliv cizí pomoc.
6) Závodníci dbají na dodržování pravidla slušného pobytu v přírodě – ZÁKAZ JEŽDĚNÍ NA KOLE MIMO CESTY, zanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním turistům.
7) Na kontrolních stanovištích a na trati budou traťový komisaři, kteří mají právo diskvalifikovat závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly (jízda v terénu mimo cesty a nedodržování pravidla o společném postupu závodníků ve dvojici "na doslech").
8) Výběr vlastní trati musí závodníci přizpůsobit tak, aby ve svém konání neohrožovali majetek a zdraví svých spoluobčanů.
9) Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy a tudíž nové skutečnosti v terénu, které nemusí být v mapě zaznamenané. Berte v potaz, že mapa v členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá. Zejména lesním cestám a průsekům (přerušovaná linka v mapě) nelze vždy stoprocentně věřit.
10) Dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích. Není v silách pořadatelů korigovat provoz na silnicích.
11) Účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí. pořadatelé nejsou zodpovědni za škody a jakékoliv újmy na zdraví způsobené závodníkům ani způsobené závodníky.

Život na kolech z.s,

Pavel Blahoudek, Zdeněk Tišnovský

Přidal Pavel Blahoudek dne 28. 09. 2015, 10:24